Dilekçe Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dilekçe, her hangi bir istediği özel ya da resmi bir makama bildirmek için elle, daktilo ya da bilgisayarla yazılmış imzalı resmi bir evraktır. Kuruma teslim edildikten sonra resmi bir evrak olur. Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır. Her ne kadar kurumlara verilen dilekçeler uygun bir şekilde yazılmasa da kurallarına uymak sizin için daha faydalı olacaktır.


Dilekçe Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

- Dilekçe çizgisiz bir kağıda yazılmalıdır. Tek sayfa olmalıdır, kağıdın tek yüzü kullanılmalı ve eğer uzun uzadıya yazılacaksa arka sayfaya geçilmemeli yeni bir sayfa yazılıp iki sayfa birbirine iliştirilmelidir.

- Elle bilgisayarla, daktilo ile yazılabilir.

- El ile yazılacaksa eğer mavi ya da siyah tükenmez kalemle yazılmalıdır.

- Dilekçede belirtilecek sorun, istek ya da dilek kısa ve öz olarak açık ve net bir şekilde ifade edilmeli, gereksiz ayrıntılara yer verilmemelidir.

- Dilekçede istenilen şey yasalarla örtüşmemeli, uygun yasa çerçevesinde olmalıdır.

- Yer tarih adres ve iletişim bilgileri yer almalıdır.

- Uygun bir üslup kullanılmalıdır.

- Hiyerarşik düzene uyulmalı ve dikkat edilmelidir.

- Üst makama bir durumu bilgilendiriyorsak "Bilgilerinize arz ederim." şeklinde dilekçeyi bitirmeliyiz.

- Eğer her hangi bir sorunun çözülmesini istiyorsak  "Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim. " şeklinde bitirmeliyiz cümleyi.

- Bir iş için eğer dilekçe de izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim." şeklinde dilekçeyi tamamlamanız gerekmektedir.

- Dilekçede kullanılan yazım ve noktalama işaretlerine dikkat edilmelidir.

- Dilekçenin altına ad soyad adres ve iletişim bilgileri doğru ve size ulaşılabilir şekilde belirtilmelidir.

- Dilekçede her hangi bir ek eklenecekse Ekler başlığı altında bir iki üç diye sıralanmalı o ekin başlığı belirtilmelidir. Ekler zımba yardımı ile dilekçeye sabitlenmelidir.

- Birden fazla kişiyi ilgilendiren bir konuda herkes kendi dilekçesini ayrı vermelidir.

- Dilekçede imza bölümü kesinlikle unutulmamalıdır. İmza olmayan dilekçe işleme sokulmaz ve herhangi bir geçerliliği yoktur.

Dilekçe Örneğinde Dikkat Edilecek Konu Başlıkları
-Tarih
-Dilekçe Başlığı
-Dilekçede imza
-Dilekçe İletişim Bilgileri
-Dilekçenin konu metni
Bunlar dilekçenin olmazsa olmazlarıdır. Yazarken dikkat edilmelidir.

Dilekçe örneği ve Dilekçe örneklerini incelemek için Dilekçe Örnekleri sayfamızı ziyaret edin lütfen.

Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği


 Dilekçe Örneği

Dilekçe Örneği
Dilekçe Örneği

Yorum Gönder

0 Yorumlar