Dilekçe Nedir ve Nasıl Yazılır?

Dilekçe Nedir ve Nasıl Yazılır? Dilekçe, Çeşitli dilek, ihbar ve şikayetlerin bildirilmesi ya da herhangi bir konuda bilgi talep etmek için resmi ya da özel şirketlere ve makamlara sunulan imzalı, adresli, telefonlu A4 kağıda tükenmez kalemle yazılmış mektuplara dilekçe denir.
Dilekçe, kişiler tarafından yazılan bir çeşit resmi mektup olarak da değerlendirilebilir.

Dilekçede Kullanılan Dil
Dilekçede yalın, duru, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılmalıdır. Farklı anlamalara neden olabilecek kapalı ifadeler kullanılmamalı, Aşırı saygı ve övgü bildiren sözlerle, kişilik onurunu zedeleyebilecek ifadelerden kaçınılmalıdır.Dilekçede İstenen İstek
Dilekçe, bir isteği dile getiriyorsa bu isteğin yasalara uygun olmalıdır. Yasalara uymayan bir şeyin talep edilmesi yanlıştır.

Dilekçede Şikayet
Dilekçe şikayeti bildiriyorsa da şikayete konu olay ya da durumun kanıtlanabilir, somut olmalıdır. Yetkiler sizden somut bir şey isterse cevap verilebilmelidir.

Dilekçenin Verileceği Yer
Dilekçenin, doğru makama yazılması da son derece önemli bir şeydir. Aksi durumlarda, dilekçeyi yazan kişi, sorunların çözülmeyeceği bir merciye boşu boşuna dilekçe vermiş olur. Örneğin su kesintisi hakkında bir dilekçe belediyeye verilir. Eğer İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bu dilekçeyi verirseniz  her hangi bir sonuca kavuşamaz dilekçeniz. Ve geçen süre zarfında hak kaybına da uğrayabilirsiniz.

Kişilerin yasalarla teminat altına alınmış haklarından biridir dilekçe vermek.
Duyarlı, sorumlu, uygar bir birey olmanın da önemli bir koşuludur. Türkiye Cumhuriyetine karşı ödev ve sorumluluklarını yerine getiren her kişi, yasal olamayan her tür durum ve olayı şikayet konusu yapması, kendi ve toplumun haklarının korunması için devletten çeşitli taleplerde bulunması, en doğal hakkıdır.
Dilekçe, demokratik toplumlarda bu hak ve hakların kullanılmasını ve korunmasını sağlayan en önemli araçlardan birisidir.

Dilekçeyi Gönderme
Dilekçenin ne şekilde gönderileceğini, çoğunlukla dilekçenin sunulacağı makamın koşulları belirler. Kimi makamlar elden teslim isterler. Bu bağlamda dilekçeler, ilgili makama bizzat verilebileceği gibi faks yoluyla,  postalanarak, kargo ile  ya da İnternet’le de gönderilebilir.

Dilekçe Nasıl Yazılır adlı makalemizi inceleyerek daha detaylı dilekçe yazımını öğrenebilirsiniz.

Örnek Dilekçe:
Örnek Dilekçe:

Yorum Gönder

0 Yorumlar